• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    PTSD και όρια

    Η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα ενός ατόμου να καθιερώνει και να διατηρεί υγιή όρια. Τα όρια αναφέρονται στα όρια που θέτει ένα άτομο στον εαυτό του και στους άλλους σχετικά με τον φυσικό, συναισθηματικό και διανοητικό του χώρο. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους το PTSD μπορεί να επηρεάσει τα όρια: Υπερεπαγρύπνηση: Τα άτομα με PTSD μπορεί να έχουν αυξημένη αίσθηση κινδύνου και να αντιλαμβάνονται απειλές όπου δεν υπάρχουν. Αυτό μπορεί να τους κάνει να νιώσουν την ανάγκη να θέτουν αυστηρά όρια γύρω από το φυσικό τους χώρο για να αισθάνονται ασφαλείς. Συναισθηματικό μούδιασμα: Μερικοί άνθρωποι με PTSD μπορεί να δυσκολεύονται να…

  • Ευαισθητοποίηση,  Παιδαγωγικά,  Ψυχοθεραπεία

    Διαταραχή μετά από Τραυματικό στρες στα παιδιά και στους εφήβους

    Η διαταραχή μετά από ψυχοτραυματικό στρες (ΔΜΑΨΣ) διαφέρει από τις άλλες αγχώδεις διαταραχές ως προς ένα σημαντικό σημείο – στερείται του στοιχείου του παραλογισμού. Εάν ένα αγόρι φοβάται να ανέβει στο σχολικό λεωφορείο χωρίς να συμβεί τίποτα πέρα από τα συνηθισμένα, αυτό μας εκπλήσσει. Ωστόσο, αν ένα αγόρι φοβάται να ανέβει στο σχολικό λεωφορείο έπειτα από ένα ατύχημα στο οποίο το σχολικό λεωφορείο γλίστρησε, βγήκε από το δρόμο και αναποδογύρισε, μπορεί να το θεωρήσουμε φυσικό. Τα παιδιά με τη διαταραχή αυτή παρουσιάζουν επίμονο άγχος, ως επακόλουθο ενός τραυματικού γεγονότος που βίωσαν και το οποίο είναι ασυνήθιστο στα πλαίσια της ανθρώπινης εμπειρίας. Τέτοιου είδους γεγονότα μπορεί να είναι κάποιες φυσικές καταστροφές…