• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Τι σημαίνουν τα όνειρα;

    Το περιεχόμενο των ονείρων αποκαλύπτει με ζωντανό τρόπο ότι ο νους περιέχει ασυνείδητες σκέψεις που διαφέρουν συνειδητά από τις συνειδητές. Στην ψυχανάλυση, τα όνειρα κινούνται σε δύο επίπεδα: το προφανές, που είναι η πλοκή του ονείρου και στο λανθάνον, που αποτελείται από τις ασυνείδητες ιδέες, τα συναισθήματα και τις ενορμήσεις που εκδηλώνονται μέσα από την πλοκή. Αναλύοντας τα όνειρα, ο Freud διαπίστωσε πως η ασυνείδητη ζωή μπορεί να είναι εντελώς παράδοξη. Το ασυνείδητο είναι άλογο, δεν έχει λογική (αντίθετες έννοιες μπορεί να εκφράζουν το ίδιο πράγμα). Παραβλέπει την έννοια του χρόνου, του χώρου και κινείται σε έναν συμβολικό κόσμο, όπου όλες οι ιδέες μπορεί να συνδέονται τηλεσκοπικά από μια λέξη…

  • Ψυχολογία

    Οδός Ονείρων

    “Το ονειρεύεσθαι μια πολύ καλή άσκηση” Κική Διμουλά Η ονειροπόληση είναι μια μορφή φαντασίας. Σε μια ονειροπόληση, ένα άτομο ξεφεύγει από την καθημερινή πραγματικότητα και κάνει μια νοητική εικόνα προηγούμενων εμπειριών ή καταστάσεων που δεν έχει βιώσει ποτέ. Τι είναι η Ονειροπόληση στην Ψυχολογία; Ο Sigmund Freud πρωτοστάτησε στην αναλυτική σχολή της ψυχολογίας της ονειροπόλησης ως έκφραση του ατόμου των καταπιεσμένων στόχων και επιθυμιών του. Η ονειροπόληση είναι η κατάσταση στην οποία ένα άτομο εισέρχεται προκειμένου να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του και να επιτύχει τους στόχους του που καταπιέζονταν στο παρόν ή στο παρελθόν στην παιδική ηλικία λόγω της επίβλεψης των γονέων ή της κοινωνίας. Ο Φρόυντ θεώρησε επίσης την…