• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Σχολική αποτυχία, νεανική παραβατικότητα και ουσίες

    Ο ρόλος του σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος στη χρήση ουσιών. Η σχολική αποτυχία είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό φαινόμενο που πηγάζει κυρίως από τις κοινωνικές ανισότητες, την αλληλεπίδραση μεταξύ σχολικής και οικογενειακής κουλτούρας,  καθώς επίσης και το σχολείο με τους συντελεστές του. Σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη οι μαθητές θεωρούνται οι κύριοι υπεύθυνοι για τις σχολικές τους επιδόσεις, ως  φυσικό αποτέλεσμα είτε των ατομικών διαφορών στις ικανότητές τους είτε του είδους της μεθοδικότητας, επιμέλειας και εργατικότητας που τους διακρίνει. Πολλές θεωρίες ερμήνευσαν τη σχολική αποτυχία σε σχέση με το νοητικό πηλίκο, συγκεκριμένες ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις όπως είναι η προσωπικότητα του μαθητή, το έντονο άγχος και η ανησυχία που συνδέονται με το φόβο,…