• Ψυχολογία

    “Losing my religion”: Ποιος απομακρύνεται από την πίστη του και γιατί;

    Οι ερευνητές άρχισαν πρόσφατα να μελετούν άτομα που δεν είναι πλέον θρησκευόμενα. Αυτή η ομάδα των πρώην θρησκευόμενων ατόμων, αυξάνεται σε αριθμό, αλλά ελάχιστα είναι γνωστά για εκείνους που απομακρύνονται από τη θρησκεία. Ο Aaron T. McLaughlin, ο Daryl R. Van Tongeren, η Kelly Teahan, ο Don E. Davis, ο Kenneth G. Rice και ο C. Nathan DeWall προσπάθησαν να καλύψουν αυτό το κενό στη γνώση μέσω της έρευνας. Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο Psychology of Religion and Spirituality. Βασιζόμενοι σε προηγούμενη έρευνα (Van Tongeren et al., 2021), οι συγγραφείς διεξήγαγαν δύο μελέτες για να εξετάσουν τα κίνητρα των θρησκευτικών πράξεων πίσω από την εγκατάλειψη της θρησκείας. Αρχικά, σε…

  • Παιδαγωγικά

    Η «θρησκευτική» ανατροφή  των παιδιών συνδέεται με λιγότερο αλτρουισμό

    Πολλές οικογένειες πιστεύουν ότι η θρησκεία* παίζει σημαντικό ρόλο στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Ωστόσο, τα παιδιά των θρήσκων γονέων μπορεί να μην επιδεικνύουν τόσο αλτρουισμό όσο πιστεύουν οι γονείς τους, σύμφωνα με μια νέα διεθνή έρευνα του Πανεπιστημίου του Σικάγο.   Η μελέτη αξιολόγησε την τάση των παιδιών να μοιράζονται–ένα μέτρο του αλτρουισμού τους–καθώς και την τάση τους να καταδικάζουν και να τιμωρούν τους άλλους λόγω κακής συμπεριφοράς. Τα παιδιά που προέρχονταν από θρησκευόμενες οικογένειες ήταν λιγότερο πιθανό να μοιραστούν τα πράγματά τους με τους άλλους σε σχέση με τα παιδιά από μη θρησκευόμενες οικογένειες.  Μια ανατροφή που εμπεριέχει τη θρησκεία συνδέθηκε επίσης με περισσότερες τιμωρητικές τάσεις απέναντι σε αντικοινωνικές…