• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

  Πως συνδέεται η γλώσσα και η μεταγνώση με τη Θεωρία του Νου;

  Σε πρόσφατη έρευνα σχετικά με την κατανόηση της ψυχικής τους κατάστασης από τα παιδιά και των άλλων ανθρώπων, υπήρξε ενδιαφέρον για τον αιτιολογικό μηχανισμό της γλώσσας στην ανάπτυξη μιας θεωρίας του νου. Τα αποτελέσματα πολλών μελετών έχουν υποστηρίξει το επιχείρημα ότι η θεωρία του νου. Η ανάπτυξη μπορεί να σχετίζεται και να προάγεται από τη γενική γλωσσική ικανότητα. Η έρευνα εστιάζει Ειδικά, τα παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν διανοητικά ρήματα όπως «ξέρω» και «σκέφτομαι» από την ηλικία των 4 ετών και σταδιακά αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών διανοητικών καταστάσεων. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, αναπτύσσουν κατανόηση για πιο περίπλοκες μεταγνωστικές και μεταγλωσσικές…

 • Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

  Ο ρόλος της γλωσσικής αναπτυξης του παιδιού

  Η απόκτηση της γλωσσικής κατανόησης και έκφρασης είναι βασικά αναπτυξιακά καθήκοντα της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Βραχυπρόθεσμα, οι καλά ανεπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες βοηθούν τα παιδιά να διαπραγματεύονται τις αλληλεπιδράσεις τους με συνομηλίκους και ενήλικες για να εκπληρώσουν μια σειρά από προσωπικές και ευρετικές λειτουργίες (π.χ. χαιρετισμός, αναζήτηση πληροφοριών, αίτημα για ενέργειες, κτλ). Μακροπρόθεσμα, τα γλωσσικά επιτεύγματα των παιδιών κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας αποτελούν σημαντικό θεμέλιο για τα μετέπειτα επιτεύγματά τους στην ανάγνωση, ιδιαίτερα στην αναγνωστική κατανόηση. Διαχρονικές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική συνέχεια μεταξύ της προσχολικής ηλικίας στις γλωσσικές ικανότητες και τη κατανόηση ανάγνωσης στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (Storch & Whitehurst, 2002). Αντίθετα, οι πρώιμες καθυστερήσεις στη γλωσσική…

 • Ψυχολογία

  Χαρακτηριστικά λειτουργικών οικογενειών

  Οι οικογένειες ως συστήματα Οι οικογένειες είναι συστήματα που έχουν ιδιότητες που είναι περισσότερες από το άθροισμα των ιδιοτήτων των στοιχείων τους. Η λειτουργία τέτοιων συστημάτων κυριαρχείται από συγκεκριμένους γενικούς κανόνες. Κάθε σύστημα έχει ένα όριο, οι ιδιότητες του οποίου είναι σημαντικές στην κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος. Τα όρια καλό είναι να μην είναι ούτε άκαμπτα, ούτε χαοτικά, αλλά να είναι ημι-διαπερατά. Τα οικογενειακά συστήματα τείνουν να επιτύχουν μια σχετικά, αλλά όχι απόλυτα, σταθερή κατάσταση, ώστε η ανάπτυξη και η εξέλιξη είναι δυνατές. Η αλλαγή είναι δυνατόν να εμφανιστεί, ή να ενεργοποιηθεί, με πολλούς τρόπους. Οι μηχανισμοί επικοινωνίας και ανάδρασης μεταξύ των μερών ενός συστήματος είναι σημαντικοί στη λειτουργία…

 • Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

  Η αυτορρύθμιση στα παιδιά

  Κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, τα παιδιά έχουν μια περιορισμένη ικανότητα να ρυθμίσουν την συναισθηματική τους κατάσταση. Παρ’ όλο που μπορούν να καταφύγουν στο πιπίλισμα των δακτύλων τους ή μιας πιπίλας για να αποφύγουν ένα δυσάρεστο ερέθισμα, συνήθως αναζητούν στην παρέμβαση του τροφού για την εξισορρόπηση της συναισθηματικής τους κατάστασης. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, τόσο μεγαλώνει η ικανότητα του βρέφους να αντεπεξέρχεται στα ερεθίσματα.Επίσης, η ανάπτυξη της αναπαραστατικής ικανότητας και της γλώσσας οδηγεί σε νέους τρόπους ρύθμισης των συναισθημάτων π.χ. μιλούν για το τι αισθάνονται πράγμα που τους βοηθά να αισθάνονται καλύτερα, αποφεύγουν ερεθίσματα που φοβούνται ότι θα τα αναστατώσουν (π.χ. κλείνοντας τα μάτια), καθησυχάζουν τους εαυτούς τους…

 • Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

  Η σχέση μητέρας-παιδιού κατά τον Winnicott

  Κατά τον Winnicott η έννοια του βρέφους δεν υπάρχει από μόνη της. Υπάρχει μια σχέση μητέρα-παιδί και μόνο αναφερόμενοι σ’αυτήν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι ένα παιδί, τι είναι ένα βρέφος. Οι σχέσεις του βρέφους και με τα άλλα πρόσωπα του οικογενειακού και φιλικού του περιβάλλοντος συνδράμουν στην ψυχοσεξουαλική εξέλιξη του βρέφους. Για το σώμα η αρχή της ζωής ταυτίζεται με τη σύλληψη: η βιολογική σύλληψη γίνεται μέσα στο σώμα της μητέρας ενώ η γέννηση του ψυχισμού σηματοδοτείται στην σκέψη και την επιθυμία των γονιών ν’αποκτήσουν παιδιά: η ψυχολογική σύλληψη συμβαίνει μέσα στον ψυχισμό των γονιών. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις κάποια παιδιά γεννιούνται χωρίς να έχει προηγηθεί αυτή η διαδικασία.…

 • Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

  Πώς κατακτούν τα παιδιά τη θεωρία του νού;

  H θεωρία του νου στα παιδιά προσχολικής ηλικίας Μία από τις αιτίες των αλλαγών στο παιχνίδι είναι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της θεωρίας του νου στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η θεωρία του νου αναφέρεται στη γνώση και στις πεποιθήσεις του ατόμου σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο νους. Χρησιμοποιώντας την προσωπική του θεωρία του νου, το παιδί προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να διατυπώνει ερμηνείες για το πως σκέφτονται οι άλλοι και γιατί συμπεριφέρονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ένας από τους κύριους λόγους για την εμφάνιση του παιχνιδιού και των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι ότι, κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, το παιδί γίνεται όλο και πιο ικανό να αντιλαμβάνεται τον…

 • Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

  Σου μιλάω! Με προσέχεις;

  Aντιμετώπιση παιδιών με ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα). Η ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα) ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και αφορά παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν πληθώρα συμπτωμάτων σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο, εξαιτίας έλλειψης συγκέντρωσης και προσοχής και/ είτε υπερβολικής κινητικής δραστηριότητας (Κάκουρος, 2001). Η έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής χαρακτηρίζεται ως απροσεξία, ενώ η έντονη κινητική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα και μπορεί να υπάρχουν συνδυαστικά, να προεξάρχει μόνο ο πρώτος τύπος ή μόνο ο δεύτερος. Οι πιο συχνές ενδείξεις που μπορεί να κινητοποιήσουν έναν γονέα για να προβεί σε αξιολόγηση της ΔΕΠ-Υ είναι η αδυναμία του παιδιού να ακολουθήσει σαφείς οδηγίες μέχρι τέλους, η απόσπαση της προσοχής από…

 • Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

  Παιδί και εξωσχολικές δραστηριότητες

  Οι εξωσχολικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ψυχοκοινωνική ωρίμανση των παιδιών, που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της σχολικής φοίτησης. Τα παιδιά αισθάνονται ότι-γίνονται αποδεκτά από τους συνομηλίκους τους,-νιώθουν μέλη μιας ομάδας,-ενδυναμώνουν τη σχολική τους επίδοση,-ωθούνται στη σταδιακή ανάκτηση της αυτονομίας τους και ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες ενισχύουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης μεταξύ συνομηλίκων, τον εμπλουτισμό των ακαδημαϊκών εφοδίων των παιδιών και τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς.Μαθαίνουν πώς να αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους και να δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις που στηρίζονται στον αλληλοσεβασμό, στη συνεργασία και τη διάθεση προσφοράς. Τέλος, πολλά παιδιά επιλέγουν να πάρουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες και μέσω αυτών κατορθώνουν να αποκτήσουν…

 • Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

  Η φιλία στη σχολική ηλικία

  Η φιλία περιγράφεται γενικά ως μια σχέση που χαρακτηρίζεται από στοργή, αμοιβαιότητα και δέσμευση. Aναπτυξιακές λειτουργίες της φιλίας:– Συνθέτει πλαίσια μέσα στα οποία τα παιδιά αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως την επικοινωνία, τη συνεργασία και την ικανότητα να ενταχθούν σε μια ήδη σχηματισμένη ομάδα.– Παρέχει στα παιδιά πληροφορίες για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο.– Προσφέρει διασκέδαση και βοηθάει στην ανακούφιση από το στρες της καθημερινής ζωής.– Παρέχει πρότυπα στενών σχέσεων που θα γίνουν σημαντικές αργότερα στη ζωή. H φιλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σχολική ηλικία. Το παιδί γίνεται όλο και πιο ευαίσθητο στη σημασία που έχουν οι φίλοι και η δημιουργία κι διατήρηση της φιλίας αποτελεί σημαντικό…