• Παιδαγωγικά,  Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Παιχνίδι και Δημιουργικότητα

    Μπορούν το παιχνίδι και η δημιουργικότητα να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την ανθρώπινη ανάπτυξη; Το παιχνίδι και η δημιουργικότητα είναι σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης ανάπτυξης. Η εξέταση του παιχνιδιού και της δημιουργικότητας εντός του περιεχομένου της θεωρίας επιρροής μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση της προέλευσης και των μηχανισμών δράσης τους. Σχεδόν κάθε ψυχοδυναμική θεωρία περιλαμβάνει το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα στο εννοιολογικό της πλαίσιο. Για παράδειγμα, η δημιουργικότητα θεωρείται ως ένας από τους πέντε μετασχηματισμούς του ναρκισσισμού (Kohut, 1966). Το παιχνίδι και η δημιουργικότητα σχετίζονται επίσης με θέματα όπως η μάθηση, η εκπαίδευση και η κλινική εργασία της ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας. Το παιχνίδι και η δημιουργικότητα δεν είναι…

  • Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Παιχνίδι: μια σοβαρή υπόθεση

    Το παιχνίδι αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της οµαλής ανάπτυξης του παιδιού.Με το παιχνίδι το παιδί µαθαίνει να εργάζεται και να αγαπά, αλλά και να δοµεί την αυτοεκτίµησή του.Ειδικότερα, το µη δοµηµένο παιχνίδι έχει διαπιστωθεί ότι βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν σε όλους τους επιµέρους τοµείς: σωµατικά, κινητικά, γνωστικά και κοινωνικά. Όσο το παιδί παίζει αναπτύσσει δεξιότητες και όσο αναπτύσσεται βελτιώνει το παιχνίδι του. «πράξη – λόγος – σκέψη» → «σκέψη – λόγος – πράξη» Το παιχνίδι προκαλεί στο παιδί μια πραγματική εσωτερική ανάγκη για άσκηση της νοημοσύνης και της περιέργειάς του. Αναπτύσσει την ικανότητα αναπαράστασης, το συμβολισμό, τη μίμηση και τη φαντασία. Οι λειτουργίες αυτές αναγκάζουν το παιδί να επιστρατεύσει τη…