• Φιλοσοφία,  Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Η πραγματικότητα του Jorge Bucay

    Πρώτη αλήθεια Αυτό που είναι, είναι.Η πραγματικότητα δεν είναι όπως με συμφέρει εμένα να είναι.Δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι.Δεν είναι όπως μου είπαν ότι θα είναι.Δεν είναι όπως ήταν.Η πραγματικότητα γύρω μου είναι όπως είναι.Η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο όταν έχουμε συναίσθηση της παρούσας κατάστασης.Εγώ είμαι αυτός που είμαι.Δεν είμαι αυτός που θα ήθελα να είμαι.Δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι.Δεν είμαι αυτός που η μαμά μου θα ήθελε να είμαι.Δεν είμαι καν αυτός που ήμουν.Είμαι αυτός που είμαι.Όλες οι νευρώσεις ξεκινούν από τη στιγμή που προσπαθούμε να είμαστε αυτό που δεν είμαστε.Εσύ είσαι όπως είσαι.Εσύ δεν είσαι όπως χρειάζομαι να είσαι.Εσύ δεν είσαι όπως ήσουν.Εσύ…