• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Προ(σ)κλήσεις Αγάπης

    Τα παιδιά που χρειάζονται την αγάπη περισσότερο θα τη ζητούν πάντα με τον πιο άσχημο τρόπο.  H συμπεριφορά είναι μια επικοινωνία και η κατανόηση του μηνύματος στη συμπεριφορά ενός παιδιού είναι απίστευτα χρήσιμη για την αλλαγή αυτής της συμπεριφοράς. Συνεπώς, κάτι κρύβεται πίσω ή κάτω από την ανεπιθύμητη συμπεριφορά, που τη πυροδοτεί, την παρακινεί, ή την ενισχύει και δηλώνει κάποια ή κάποιες ανεκπλήρωτες ανάγκες. Όταν οι γονείς εκλαμβάνουν τις αντιδράσεις του παιδιού ως προσωπικές επιθέσεις, αγνωμοσύνη, στοιχείο κακού χαρακτήρα, ή διαταραχή, τότε το παιδί κλείνεται στον εαυτό του, ενοχοποιεί τα συναισθήματά του και αποστασιοποιείται και από τον εαυτό του και τις ανάγκες του και από τους γονείς του, στην προσπάθειά…