• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Σχέσεις προσέγγισης-αποφυγής

    Η προσέγγιση-αποφυγή αναφέρεται σε ένα ψυχολογικό φαινόμενο στο οποίο ένα άτομο έλκεται και απωθείται ταυτόχρονα από μια συγκεκριμένη κατάσταση ή αντικείμενο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα αμφιθυμίας ή εσωτερικής σύγκρουσης, καθώς το άτομο βιώνει τόσο θετικά όσο και αρνητικά συναισθήματα ταυτόχρονα. Η σύγκρουση προσέγγισης-αποφυγής μπορεί να προκύψει σε διάφορες καταστάσεις, όπως όταν ένα άτομο αποφασίζει αν θα ακολουθήσει μια ρομαντική σχέση με κάποιον που τον ελκύει αλλά που μπορεί να έχει αρνητικές ιδιότητες, ή όταν αποφασίζει αν θα πάρει μια δουλειά που προσφέρει υψηλό μισθό αλλά απαιτεί μεγάλη μετακίνηση. Η σύγκρουση μπορεί να είναι ιδιαίτερα προκλητική όταν τόσο τα κίνητρα προσέγγισης όσο και αποφυγής είναι ισχυρά, δημιουργώντας μια αίσθηση «κολλημένου»…