• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Η συντονισμένη μητρότητα

    Η μητρική ευαισθησία απαιτεί ένα εξαιρετικά συντονισμένο επίπεδο αμοιβαιότητας και συγχρονισμού, το οποίο χτίζεται με την πάροδο του χρόνου και απαιτεί συνεχή προσαρμογή και αναδιοργάνωση (Ainsworth et al., 1978). Ο Winnicott είδε για πρώτη φορά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μητέρας και παιδιού ως βασικές για την ανάπτυξη του εσωτερικού κόσμου του βρέφους. Περιέγραψε την «πρωταρχική μητρική ενασχόληση», μια φάση κατά την οποία η μητέρα είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις επιθυμίες του παιδιού (Winnicott, 1956). Αυτή η συναισθηματική κατάσταση ανατροφής είναι «σχεδόν μια ασθένεια», η οποία επιτρέπει στη μητέρα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του βρέφους της (Winnicott, 1960, 1965). Η εκδήλωση της «πρωταρχικής μητρικής ενασχόλησης» μπορεί να θεωρηθεί ως μια…

  • Ψυχολογία

    Αλλάζει το είδος της προσκόλλησης μέσα στη σχέση;

    Η θεωρία της προσκόλλησης προτείνει ότι τα άτομα αναπτύσσουν διαφορετικά στυλ προσκόλλησης με βάση τις πρώιμες εμπειρίες τους με τους φροντιστές. Αυτά τα στυλ προσκόλλησης μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα σχετίζονται με τους άλλους στις ενήλικες σχέσεις τους. Είναι πιθανό ο τύπος της προσκόλλησης να αλλάξει σε μια σχέση που έχει κάποιος επενδύσει είτε με την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω των κοινών εμπειριών. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο με ανασφαλές στυλ προσκόλλησης έχει σχέση με έναν ασφαλώς συνδεδεμένο σύντροφο για σημαντικό χρονικό διάστημα, μπορεί να αρχίσει να αναπτύσσει το ίδιο ένα πιο ασφαλές στυλ προσκόλλησης. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω των θετικών εμπειριών που…