• Ευαισθητοποίηση

    Έμφυλη εγκληματικότητα

    Όταν μιλάμε για «γυναίκες εγκληματίες», αναφερόμαστε στην έμφυλη εγκληματικότητα, δηλαδή στις αναγκαίες διαφοροποιήσεις που επιβάλλει η διαφορά του φύλου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η γυναικεία εγκληματικότητα συνδέεται με προκαταλήψεις, ιδεολογικές πεποιθήσεις για το «δεύτερο φύλο», κοινωνικό-ηθικές στάσεις που παρουσιάζουν την πατριαρχική δομή των περισσότερων κοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται το πρόβλημα της διαφοράς της εγκληματικότητας ανάμεσα στα δύο φύλα μέσα από επιστημονικές μελέτες που ασχολήθηκαν με την φυσιολογική, ψυχολογική και ψυχοπαθολογική σκοπιά της γυναικείας εγκληματικότητας. Η C. Smart, αρχικά υποστήριξε ότι λόγω της χαμηλής γυναικείας εγκληματικότητας δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τη μελέτη της. Η εξήγηση αυτή αργότερα αναθεωρήθηκε και ανασυνθέθηκε μέσα από τις μελέτες των Lombroso, Ferrero(1895), Thomas(1923) και…

  • Ψυχολογία

    Οι ρόλοι στη ζωή μας

    Οι ρόλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας καθώς μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη θέση μας στην κοινωνία και πώς αναμένεται να συμπεριφερόμαστε σε διαφορετικές καταστάσεις. Οι ρόλοι μπορούν να οριστούν ως το σύνολο των συμπεριφορών, των ευθυνών και των προσδοκιών που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη θέση στην κοινωνία. Οι ρόλοι μπορούν να παρέχουν μια αίσθηση σκοπού και κατεύθυνσης στη ζωή μας και μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να συνδεθούμε με άλλους που μοιράζονται παρόμοιους ρόλους ή εμπειρίες. Ωστόσο, οι ρόλοι μπορεί επίσης να είναι περιοριστικοί και μπορεί να μας εμποδίσουν να εξερευνήσουμε άλλες πτυχές του εαυτού μας και της ζωής μας. Είναι σημαντικό να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της…