• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Τα στάδια του διαζυγίου

    Τα στάδια του διαζυγίου όπως περιγράφονται από τον Olson 1. Το γνωστικό στάδιο της προσωπικής απόφασης: Κατά το στάδιο αυτό υπάρχει η επίγνωση ότι κάτι δεν πάει καλά στη συζυγική σχέση. Οι προσωπικές αντιδράσεις μπορεί να ποικίλλουν από κατηγορίες για το/τη σύντροφο ως το θυμό, τη θλίψη, ή την άρνηση του προβλήματος. Η απόφαση που παίρνουν οι σύζυγοι εξαρτάται από τις στρατηγικές αντιμετώπισης που έχουν εφαρμόσει κατά το παρελθόν στην επίλυση των προβλημάτων τους. Κάποιοι αποφασίζουν να μη χωρίσουν έως ότου μεγαλώσουν τα παιδιά και επιδίδονται σε δραστηριότητες εκτός οικογένειας, δαπανώντας το χρόνο τους και διοχετεύοντας την ενέργειά τους. Αυτό το είδος συναισθηματικού διαζυγίου αποβαίνει προς όφελος της προσωπικής δημιουργικότητας,…