• Ευαισθητοποίηση,  Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Πώς διαχειριζόμαστε τις τοξικές σχέσεις στην οικογένεια;

    Ανάμεσα στις τοξικές σχέσεις, στις οποίες μπορεί να εμπλακεί κάνεις κατά τη διάρκεια της ζωής του, υπάρχει και η σχέση με τους τοξικούς γονείς. Τυπικά, ένας τοξικός γονιός δεν φέρεται με σεβασμό στο παιδί του, το οποίο δεν αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο άτομο. Δεν δέχεται συμβιβασμούς, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της συμπεριφοράς του και δεν απολογείται. Συχνά, αυτοί οι γονείς αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική διαταραχή ή κάποια σοβαρή εξάρτηση. Πολλά παιδιά βέβαια δεν μπορούν να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των γονιών τους ως τοξική, θεωρώντας μάλλον ότι πρόκειται για μία φυσιολογική συμπεριφορά. Μπορεί ακόμη να είναι και σε άρνηση και έτσι να μην καταλαβαίνουν ότι υφίστανται ψυχολογική κακοποίηση. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να…