• Ευαισθητοποίηση,  Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Συλλογικό τραύμα

    Το συλλογικό τραύμα αναφέρεται στον ψυχολογικό και συναισθηματικό αντίκτυπο που βιώνει μια ομάδα ανθρώπων μετά από ένα τραυματικό γεγονός ή μια σειρά γεγονότων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμο, τρομοκρατία, δυστυχήματα, μαζικούς πυροβολισμούς, πανδημίες και άλλες κρίσεις που επηρεάζουν μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Το συλλογικό τραύμα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε άτομα, κοινότητες και κοινωνίες. Μπορεί να οδηγήσει σε συναισθήματα φόβου, αδυναμίας και ευαλωτότητας, καθώς και σωματικά και συναισθηματικά συμπτώματα όπως άγχος, κατάθλιψη και διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD). Μπορεί επίσης να διαταράξει τις κοινωνικές δομές, τις σχέσεις και την καθημερινή ζωή και μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε άτομα και κοινότητες. Το συλλογικό τραύμα είναι διαφορετικό…