• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Τα συμβόλαια στις σχέσεις και η αξιοπιστία

    Στην ψυχολογία, η έννοια του συμβολαίου στις σχέσεις αναφέρεται στις ρητές ή σιωπηρές προσδοκίες και συμφωνίες που έχουν δύο ή περισσότερα άτομα σχετικά με τη φύση της σχέσης τους. Αυτές οι συμβάσεις μπορεί να είναι επίσημες ή ανεπίσημες και μπορούν να καλύπτουν μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της φύσης της σχέσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμβόλαια στις σχέσεις μπορεί να συζητηθούν και να συμφωνηθούν ρητά και από τα δύο μέρη. Για παράδειγμα, τα ζευγάρια μπορεί να έχουν συζητήσεις σχετικά με τις προσδοκίες τους για πιστότητα, την επικοινωνία και τις κοινές ευθύνες προκειμένου να δημιουργήσουν μια αμοιβαία κατανόηση της σχέσης τους. Σε άλλες περιπτώσεις, τα συμβόλαια μπορεί να είναι σιωπηρά ή άρρητα,…