• Φιλοσοφία,  Ψυχοθεραπεία

    Η Σφίγγα και το Αίνιγμα της Ψυχικής Οδύνης

    Το πρόβλημα του πόνου και της ψυχικής οδύνης αποτελεί κεντρικό θέμα στο έργο πολλών ψυχαναλυτών, και η αναφορά στον μύθο του Οιδίποδα προσδίδει έναν πλούσιο συμβολισμό για την κατανόηση αυτής της δυναμικής. Η προβληματική του μύθου του Οιδίποδα, όπως αναλύεται από την ψυχανάλυση, περιλαμβάνει την αναζήτηση της αλήθειας πίσω από τον προσωπικό πόνο και την ψυχική οδύνη, καθώς και την αντιμετώπιση των απειλών του ψυχικού θανάτου. Η Σφίγγα και το Αίνιγμα της Ψυχικής Οδύνης Συμβολισμός της Σφίγγας: Στον μύθο του Οιδίποδα, η Σφίγγα, με το αίνιγμα που θέτει, ενσαρκώνει την απειλή του ψυχικού θανάτου. Αυτή η απειλή αντιπροσωπεύει την αντιμετώπιση των βαθύτερων, ασυνείδητων φόβων και ανησυχιών που κρύβει ο άνθρωπος.…

  • Φιλοσοφία,  Ψυχοθεραπεία

    Από την Α-νοησία στην νοηματοδότηση

    Εξετάζοντας τα ερωτήματα που θέτουμε κάνουμε σαφές το αίτημα και τη διαδικασία της γνώσης που αρχίζει κάθε φορά που συναντούμε έναν άλλο. Τα παιδιά, εμπρός στα αινίγματα της ζωής επινοούν τις σεξουαλικές θεωρίες τους (από πού έρχονται τα μωρά κτλ). Ερευνώντας τα ερωτήματα μαθαίνουν να ερευνούν. Βρίσκουν/δημιουργούν τον κόσμο των αντικειμένων. Και λένε ιστορίες για όλα αυτά με τον εαυτό τους αφηγητή. Στο ίντερνετ μπορούμε να βρούμε όλα τα δεδομένα της γνώσης που υπάρχουν. Αυτά όμως δεν λένε τίποτα αν δεν τα θέσουμε σε ένα πλαίσιο. Για να γίνουν τα δεδομένα πληροφορίες, πρέπει να τα συνδέσουμε σε ένα δίκτυο προηγούμενων εμπειριών και νοημάτων. Η ιστορία δίνει νόημα στην αλήθεια, την…