• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Η σημασία του συμπτώματος

    Κεντρική θέση στην θεωρία της Satir κατέχει η άποψη ότι κάθε άνθρωπος είναι προσανατολισμένος στην επιβίωση, στην ανάπτυξη και στις στενές σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους. Κάθε συμπεριφορά, ακόμη και όταν εμφανίζεται ως προβληματική, εκφράζει αυτούς τους στόχους. Αυτό που η κοινωνία θεωρεί αρρωστημένο, τρελό, ή προβληματικό είναι στην πραγματικότητα ένα μήνυμα που υποδηλώνει την ύπαρξη δυσκολιών και καλεί σε βοήθεια. Σύμφωνα με την Satir (Satir & Baldwin, 1983), η «συμπτωματική» συμπεριφορά είναι: Οι οικογένειες έχουν άγραφους κανόνες και νόμους για το πώς επικοινωνούν και για το ποιους ρόλους έχει το κάθε μέλος. Πολλές φορές οι κανόνες και οι ρόλοι γίνονται άκαμπτοι, με αποτέλεσμα η οικογένεια να μετατρέπεται σε κλειστό…

  • Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Αγκαλιάζοντας το σύμπτωμα

    Στη ψυχοθεραπεία, το σύμπτωμα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τη διαδικασία θεραπείας. Στην ψυχανάλυση, για παράδειγμα, οι ασθενείς αναλύουν τα συμπτώματά τους με τη βοήθεια του θεραπευτή τους. Στη διαδικασία αυτή, το σύμπτωμα αναλύεται ως ένα σημαντικό στοιχείο της ατομικής και κοινωνικής ιστορίας του ασθενούς. Το σύμπτωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πύλη για την ανακάλυψη των πιο βαθιών ανασφαλειών, ενοχών, φόβων και αντιδράσεων του ασθενούς. Η κατανόηση του συμπτώματος και των βαθύτερων αιτίων του μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας πιο βαθιάς συνείδησης για τον εαυτό μας και την αλληλεπίδρασή μας με τους άλλους. Οι θεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να κατανοήσουν τη σημασία του συμπτώματός τους, συχνά…