• Ψυχολογία

    Συναισθηματική μοναξιά

    Η συναισθηματική μοναξιά αποτελεί μια διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης που δεν συνδέεται απαραίτητα με την κοινωνικότητα ή την επικοινωνιακή ικανότητα ενός ατόμου, αλλά βαθύτερα με τα εσωτερικά ζητήματα και την αυτογνωσία. Ο πυρήνας της μοναξιάς βρίσκεται στην έλλειψη αυτογνωσίας, στην αδυναμία κατανόησης και αποδοχής του εαυτού μας. Όταν δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε ή δεν μπορούμε να εκφράσουμε την αυθεντικότητά μας, βιώνουμε μια εσωτερική κενότητα και μια έλλειψη αληθινής σύνδεσης με τους άλλους. Η μοναξιά αυτή εκδηλώνεται μέσα από το αίσθημα του ανεκπλήρωτου, μιας ρομποτικής και αυτόματης ζωής, όπου η χαρά και η ικανοποίηση φαίνονται απρόσιτες. Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με πράγματα που τους ικανοποιούν, ανακαλύπτουν τρόπους να ευχαριστούνται…