• Ψυχολογία

    Xαρακτηριστικά της επικοινωνίας

    Οποιαδήποτε έκφραση, από ένα απλό «εεεεεε» έως μια ωριαία διάλεξη, είναι το σύνθετο αποτέλεσμα μιας ποικιλίας ψυχολογικών διαδικασιών—διατύπωση τι να πούμε, επιλογή των σωστών λέξεων, παρακολούθηση των επιπτώσεων του μηνύματος στο κοινό και ούτω καθεξής (Levelt, 1989). Ομοίως, οποιαδήποτε πράξη ερμηνείας μηνύματος βασίζεται σε ψυχογλωσσικές διαδικασίες. Οι γνωστικοί μηχανισμοί που διέπουν την παραγωγή και την κατανόηση του λόγου αλληλεπιδρούν με κοινωνικούς ψυχολογικούς παράγοντες – όπως οι πεποιθήσεις για τους συνομιλητές και τα πρότυπα ευγένειας – και με τη δυναμική της συνομιλίας για να παράγει κοινό νόημα. Αυτή η συνειδητοποίηση οδήγησε σε ένα συναρπαστικό σώμα έρευνας που εξετάζει πώς αλληλεπιδρούν οι κοινωνικές και γνωστικές πτυχές της χρήσης της γλώσσας για να…