• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Tα προβλήματα που προκύπτουν λόγω του τρόπου σκέψης των συντρόφων

    Στα πλαίσια μίας συντροφικής σχέσης αναπτύσσονται προσδοκίες σχετικά με τον/ την σύντροφο, που μπορούν να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις και συγκρούσεις. Όταν οι σύντροφοι απογοητεύονται  από τις υψηλές προσδοκίες τους και απομυθοποιούν τον/την σύντροφο συχνά οδηγούνται σε αρνητικά συμπεράσματα σχετικά με τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου ατόμου, αλλά και της κατάστασης της σχέσης τους. Το λεγόμενο “διάβασμα της σκέψης” μπορεί να λειτουργήσει καταστρεπτικά και μη αναστρέψιμα, αφού τα προβλήματα ερμηνεύονται ως αποτελέσματα σταθερών γνωρισμάτων του χαρακτήρα ή της προσωπικότητας του άλλου. Έτσι η αξιολόγηση και η ερμηνεία των καταστάσεων κάτω από το προσωπικό και υποκειμενικό πρίσμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις και συχνά καταλήγει σε υπερβολικές αντιδράσεις ακόμα και αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Προκειμένου να…