• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Σχολική άρνηση

    Οδηγίες προς τους γονείς Η άρνηση ενός παιδιού να δεχθεί το σχολείο ως μέρος της καθημερινότητάς του και η εκούσια παραμονή του στο σπίτι προκαλεί έντονα συναισθήματα και στους γονείς. Αδυνατώντας να καταλάβουν τι πραγματικά συμβαίνει στο παιδί τους, συνήθως ενοχοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς και αυτοί με τη σειρά τους κατηγορούν το σχολικό περιβάλλον, κάτι που εντείνει το ήδη υπάρχον πρόβλημα. Τα συναισθήματά τους προς το παιδί είναι θυμός, απογοήτευση, απόγνωση, θλίψη.  Για να βοηθήσουν οι γονείς ένα παιδί που παρουσιάζει σχολική άρνηση χρειάζεται: Να επαναπροσδιορίσουν  τη σχέση μεταξύ τους, καθώς και τη σχέση τους με το παιδί.  Να δουν με ειλικρίνεια και θάρρος πιθανές δυσλειτουργίες (τρίγωνα, υπερπροστασία, έλλειψη επικοινωνίας,…