• Ψυχολογία

    Προσωπική και Κοινωνική ταυτότητα

    Η ταυτότητα δημιουργείται μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα. Στη συμβολική αλληλεπίδραση, το άτομο επηρεάζεται από την κοινωνική ζωή και διαμορφώνει σταδιακά τη συμπεριφορά του και την ταυτότητά του. Το άτομο συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ταυτότητάς του, ερμηνεύοντας συμβολικά τις ενέργειες των άλλων ατόμων. Πρόκειται ουσιαστικά για μία δυναμική διαδικασία, κατά την οποία το άτομο συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία της ταυτότητάς του. Ο θεμελιωτής της θεωρίας της συμβολικής αλληλεπίδρασης, George Mead ασχολήθηκε με το πρόβλημα της ταυτότητας παραθέτοντας ένα κοινωνικοψυχολογικό σύστημα, στο οποίο τονίζει τη σημασία της ανθρώπινης συμπεριφοράς στις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Η ταυτότητα του ατόμου δεν αποτελεί κληρονομίσιμη ιδιότητα αλλά εξελίσσεται και διαμορφώνεται ανάλογα με…

  • Ψυχολογία

    “Losing my religion”: Ποιος απομακρύνεται από την πίστη του και γιατί;

    Οι ερευνητές άρχισαν πρόσφατα να μελετούν άτομα που δεν είναι πλέον θρησκευόμενα. Αυτή η ομάδα των πρώην θρησκευόμενων ατόμων, αυξάνεται σε αριθμό, αλλά ελάχιστα είναι γνωστά για εκείνους που απομακρύνονται από τη θρησκεία. Ο Aaron T. McLaughlin, ο Daryl R. Van Tongeren, η Kelly Teahan, ο Don E. Davis, ο Kenneth G. Rice και ο C. Nathan DeWall προσπάθησαν να καλύψουν αυτό το κενό στη γνώση μέσω της έρευνας. Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο Psychology of Religion and Spirituality. Βασιζόμενοι σε προηγούμενη έρευνα (Van Tongeren et al., 2021), οι συγγραφείς διεξήγαγαν δύο μελέτες για να εξετάσουν τα κίνητρα των θρησκευτικών πράξεων πίσω από την εγκατάλειψη της θρησκείας. Αρχικά, σε…