• Ευαισθητοποίηση,  Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Πώς διαχειριζόμαστε τις τοξικές σχέσεις στην οικογένεια;

    Ανάμεσα στις τοξικές σχέσεις, στις οποίες μπορεί να εμπλακεί κάνεις κατά τη διάρκεια της ζωής του, υπάρχει και η σχέση με τους τοξικούς γονείς. Τυπικά, ένας τοξικός γονιός δεν φέρεται με σεβασμό στο παιδί του, το οποίο δεν αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο άτομο. Δεν δέχεται συμβιβασμούς, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της συμπεριφοράς του και δεν απολογείται. Συχνά, αυτοί οι γονείς αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική διαταραχή ή κάποια σοβαρή εξάρτηση. Πολλά παιδιά βέβαια δεν μπορούν να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των γονιών τους ως τοξική, θεωρώντας μάλλον ότι πρόκειται για μία φυσιολογική συμπεριφορά. Μπορεί ακόμη να είναι και σε άρνηση και έτσι να μην καταλαβαίνουν ότι υφίστανται ψυχολογική κακοποίηση. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να…

  • Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Τοξικοί γονείς

    Οι πιο τοξικοί γονείς είναι οι γονείς που δεν φαίνονται καθόλου τοξικοί. Για τον κόσμο εμφανίζονται ως οι πιο φυσιολογικοί γονείς όλων. Τα παιδιά αυτών των γονέων δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν «δηλητηριαστεί». Ούτε κανείς άλλος, μέχρι να είναι πολύ αργά… Μερικοί γονείς κακοποιούν τα παιδιά τους, είτε σωματικά είτε ψυχικά. Στην περίπτωση αυτή, είναι επίσης προφανές ότι είναι τοξικοί και τα παιδιά μπορούν πιο εύκολα να κατανοήσουν αυτό το είδος της κακοποίησης και να συνειδητοποιήσουν πώς έχουν επηρεαστεί από αυτήν. Ως εκ τούτου, μπορούν να προβλέψουν και να μάθουν να ελέγχουν μια τέτοια κακοποίηση για να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες της. Οι ίδιοι πείθουν τον εαυτό τους, τα παιδιά τους…