• Ψυχοθεραπεία

    Τριγωνοποίηση

    Πολύ συχνά σε μία συγκρουσιακή ή προβληματική σχέση δύο μελών της οικογένειας παρεμβάλλεται ένα τρίτο μέλος, το οποίο λειτουργεί ως «κυματοθραύστης», προσπαθώντας να μειώσει την ένταση μεταξύ τους. Η σύμπραξη των δύο μελών ξεχωριστά με το τρίτο μέλος ονομάζεται «συνασπισμός» ή «τριγωνοποίηση» (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000) κι έχει σκοπό τη μείωση της έντασης και τη διατήρηση του συστήματος. Ειδικά στις οικογένειες οι συνασπισμοί δημιουργούνται με σκοπό την συναισθηματική κυρίως υποστήριξη (Haley, 1976). Τριγωνοποίηση μπορεί να συμβεί με τα υποσυστήματα της πυρηνικής οικογένειας ή και με τα υποσυστήματα των πατρικών οικογενειών και παρ’ όλο που μπορούν να συνυπάρχουν πολλά τρίγωνα την ίδια περίοδο, ωστόσο υπάρχει ένα κεντρικό τρίγωνο που μοιάζει να εξασφαλίζει την…