• Ψυχολογία

    Πως διαμορφώνεται το στυλ γονεϊκότητας;

    Με τον όρο γονεϊκότητα εννοούμε το σύστημα πεποιθήσεων και στάσεων που υιοθετούν οι γονείς κατά την άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούν στις καθημερινές τους αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά τους. Η γονεϊκότητα λοιπόν, αφορά την κοσμοθεωρία τους και το σύστημα αξιών που τους χαρακτηρίζουν σαν γονείς, αλλά και το στυλ διαπαιδαγώγησης και τις μεθόδους επικοινωνίας και οριοθέτησης που επιλέγουν να χρησιμοποιούν. Προκειμένου να μεταβεί κανείς όσο το δυνατόν ομαλότερα στο γονεϊκό ρόλο χρειάζεται κάτι παραπάνω από την πρόθεση να γίνει γονέας. Η “μετάβαση στη γονεϊκότητα”  αποτελεί μια σημαντική εξελικτική φάση στη ζωή ενός ατόμου, γιατί συνδέεται με πολλαπλές αλλαγές σε προσωπικό, κοινωνικό και οικογενειακό επίπεδο. Σε πρακτικό…