• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Η φιλία στη σχολική ηλικία

    Η φιλία περιγράφεται γενικά ως μια σχέση που χαρακτηρίζεται από στοργή, αμοιβαιότητα και δέσμευση. Aναπτυξιακές λειτουργίες της φιλίας:– Συνθέτει πλαίσια μέσα στα οποία τα παιδιά αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως την επικοινωνία, τη συνεργασία και την ικανότητα να ενταχθούν σε μια ήδη σχηματισμένη ομάδα.– Παρέχει στα παιδιά πληροφορίες για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο.– Προσφέρει διασκέδαση και βοηθάει στην ανακούφιση από το στρες της καθημερινής ζωής.– Παρέχει πρότυπα στενών σχέσεων που θα γίνουν σημαντικές αργότερα στη ζωή. H φιλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σχολική ηλικία. Το παιδί γίνεται όλο και πιο ευαίσθητο στη σημασία που έχουν οι φίλοι και η δημιουργία κι διατήρηση της φιλίας αποτελεί σημαντικό…