• Ψυχολογία

    Γνωστική vs Συναισθηματικής ενσυναίσθησης

    Η διάκριση μεταξύ γνωστικής και συναισθηματικής ενσυναίσθησης είναι πολύ χρήσιμη για την κατανόηση του μυαλού των ατόμων με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά ή αυτισμό. Η γνωστική ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να κατανοεί και να ερμηνεύει τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις των άλλων. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα στοιχείο της “θεωρίας του νου”, δηλαδή της ικανότητας να κατανοούμε ότι οι άλλοι έχουν δικές τους προθέσεις, πεποιθήσεις και προοπτικές. Άτομα με αυτισμό συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα, ενώ άτομα με ψυχοπαθητικές τάσεις μπορεί να είναι ικανά στη γνωστική ενσυναίσθηση αλλά να χρησιμοποιούν αυτή την ικανότητα για χειραγώγηση ή εκμετάλλευση. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση, από την άλλη πλευρά, αφορά την ικανότητα να αισθανόμαστε ή…