• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Τί κάνει την ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεσματική;

    Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί σύμφωνα με τον Yalom μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, διαφορετική σε μεγάλο βαθμό από την ατομική θεραπεία. Πολλοί εν δυνάμει θεραπευόμενοι αλλά και νέοι θεραπευτές -όπως επισημαίνουν οι Dies & Dies (1993)- κάνουν το λάθος να θεωρούν πως στην ομαδική θεραπεία ουσιαστικά εφαρμόζεται το είδος της ατομικής θεραπείας σε πολλαπλά μέλη ταυτόχρονα. Ωστόσο η θεραπευτική ομάδα, όπως κάθε ζωντανό σύστημα δεν αποτελεί μια απλή σύναξη ατόμων, αλλά μια ενότητα, «ένα σύνολο» με τη δική του δομή, κανόνες και στόχους. Οι θεραπευόμενοι, άγνωστοι μεταξύ τους, γνωρίζοντας μόνο τον θεραπευτή, έχουν ενωθεί υπό μια παράξενη και άβολη για τον πρώτο καιρό συνθήκη, αυτή της ψυχοθεραπευτικής ομάδας. Ο ομαδικός θεραπευτής…