• Ψυχοθεραπεία

    Η “Χρήση του Εαυτού” στη Συμβουλευτική και τη Ψυχοθεραπεία

    Η θεραπευτική χρήση του εαυτού είναι διαδεδομένη στην ανθρωπιστική προσέγγιση και στις σχεσιακές προσεγγίσεις στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Ο όρος “χρήση του εαυτού” στη θεραπεία αναφέρεται συγκεκριμένα στους τρόπους με τους οποίους ο θεραπευτής βασίζεται στα δικά του συναισθήματα, εμπειρίες ή προσωπικότητα για να ενισχύσει τη θεραπευτική διαδικασία. Στο βιβλίο της, The Therapeutic Use of Self: Counseling Practice, Research and Supervision, η Val Wosket εξηγεί βοηθητικά: «Η χρήση του εαυτού περιλαμβάνει τη λειτουργικότητα των προσωπικών χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να επηρεάζουν τον πελάτη με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν δυνητικά σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες της θεραπευτικής διαδικασίας». (Wosket, 2016) Προκειμένου να εργαστεί κανείς ηθικά και προς το συμφέρον του πελάτη, η…