• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Η σχέση μητέρας-παιδιού κατά τον Winnicott

    Κατά τον Winnicott η έννοια του βρέφους δεν υπάρχει από μόνη της. Υπάρχει μια σχέση μητέρα-παιδί και μόνο αναφερόμενοι σ’αυτήν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι ένα παιδί, τι είναι ένα βρέφος. Οι σχέσεις του βρέφους και με τα άλλα πρόσωπα του οικογενειακού και φιλικού του περιβάλλοντος συνδράμουν στην ψυχοσεξουαλική εξέλιξη του βρέφους. Για το σώμα η αρχή της ζωής ταυτίζεται με τη σύλληψη: η βιολογική σύλληψη γίνεται μέσα στο σώμα της μητέρας ενώ η γέννηση του ψυχισμού σηματοδοτείται στην σκέψη και την επιθυμία των γονιών ν’αποκτήσουν παιδιά: η ψυχολογική σύλληψη συμβαίνει μέσα στον ψυχισμό των γονιών. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις κάποια παιδιά γεννιούνται χωρίς να έχει προηγηθεί αυτή η διαδικασία.…

  • Παιδαγωγικά,  Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Πού εντοπίζεται η ψυχή;

    “Η ψυχή αναδύεται από τις σχέσεις σου με τους άλλους και τον κόσμο”. Ο Donald Winnicott (1896-1971) έγινε κεντρικό πρόσωπο στην ψυχανάλυση στα του 20ού αιώνα. Η σημασία των ιδεών του, εκτείνονται πολύ πέρα ​​από την ψυχοθεραπευτική θεωρία και πρακτική. Η κληρονομιά του Winnicott συχνά ορίζεται σε σχέση με την κεντρική θέση που απολάμβανε σε αυτό που έγινε γνωστό ως «Μέσο Σχολείο» της βρετανικής ψυχανάλυσης. Αυτός ο τίτλος είναι κατάλληλος για τον Winnicott, όχι μόνο επειδή βρισκόταν ανάμεσα στις αντιμαχόμενες νεοφροϋδικές πλευρές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο – μεταξύ των σχολών «Εγω-ψυχολογία» και «Kleinian» αντίστοιχα – αλλά επειδή είδε την περιοχή μεταξύ του εαυτού και του άλλου ως…